I. Điều kiện tự nhiên.

          Xã Mỹ Thành được thành lập từ năm 1957, tách ra từ xã Dân Tiến huyện Lạc Sơn trước đây. Có diện tích đất tự nhiên 3.626,7 ha. Địa hình phức tạp hầu hết là rừng núi, phía Bắc giáp xã Kim Truy huyện Kim Bôi và xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn, phía đông giáp xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, phía tây giáp xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn. Phía nam xã Lạc Sỹ huyện Yên Thuỷ. Toàn xã được hình thành 13 xóm gồm: Xóm Đồi Bùi, xóm Chum, xóm Rậm, xóm Cỏ Giữa, xóm Vó Cỏ, xóm Đồi Cả, xóm Đồi Cò, xóm Sỳ, xóm Riệc I, xóm Riệc II, xóm Ba Rường, xóm Bây, xóm Sào Bùi. Cả xã có 898 hộ, 4.252 khẩu, dân tộc Mường chiếm 99%, dân tộc Kinh 1%, giao thông đi lại còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chậm phát triển.

          II. Điều kiện kinh tế xã hội.

          - Tổng giá trị thu nhập năm 2012: = 43,5 tỷ đồng

          Trong đó:    + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: = 29,14  tỷ đồng

                             + Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp = 6,52 tỷ đồng

                             + Thương mại, dịch vụ: = 7,84  tỷ

          - Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 10,5 %

          - Bình quân thu nhập đầu người 10,2 triệu đồng/năm.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định Về việc công bố thủ danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction